คำศัพท์ : if

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
if (อิฟ)

หรือเปล่า เผื่อ

ข้อแม้