คำศัพท์ : idyll

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idyll (ไอ-ดิล)

เรื่องราวที่งดงาม