คำศัพท์ : idyl

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idyl (ไอ-ดิล)

เรื่องราวที่งดงาม