คำศัพท์ : idol

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idol (ไอ-ดัล)

รูปบูชา