คำศัพท์ : idler

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idler (ไอ-ดเลอะ)

คนเหลวไหล