คำศัพท์ : idiot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idiot (อีด-เอียท)

คนโง่