คำศัพท์ : idiom

(ถูกค้นหาทั้งหมด 382 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
idiom (อีด-เอียม)

สำนวนของภาษา