คำศัพท์ : ides

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ides (ไอดส)

วันที่ ๑๓ และ ๑๕ ของเดือน วันอิด