คำศัพท์ : ideal

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ideal (ไอดี-แอ็ล)

แบบอย่างอันเลิศ