คำศัพท์ : icy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
icy (ไอ-ซิ)

เยือกเย็น