คำศัพท์ : ice

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ice (ไอซ)

หยอดด้วยน้ำตาล น้ำแข็ง

ไอศกรีม