คำศัพท์ : ibis

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ibis (ไอ-บิซ)

นกช้อน