คำศัพท์ : iamb

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
iamb (ไอ-แอ็ม)

โรค