คำศัพท์ : hypo

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hypo (ไฮ-โพ)

ยาล้างรูป