คำศัพท์ : husk

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
husk (ฮัซค)

สี (ข้าว) แกลบ

เปลือกแข็ง

ปอกเปลือก