คำศัพท์ : hush

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hush (ฮัฌ)

สงบ (เรือรบ) สร้างขึ้นโดยปกปิด