คำศัพท์ : hurl

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hurl (เฮิล)

โถม สลัด

ถ่ม (คำหยาบคาย)