คำศัพท์ : hunk

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hunk (ฮังค)

ก้อนใหญ่