คำศัพท์ : hump

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hump (ฮัมพ)

โคก โคก