คำศัพท์ : hum

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hum (ฮัม)

ร้องเพลงในคอ ร้องดังหึ่ง

ฮ้า