คำศัพท์ : hull

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hull (ฮัล)

ลำตัวเครื่องบิน ลำเรือ

ยิงหรือแทง (เรือ) ถูกลำ

รำ