คำศัพท์ : hulk

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hulk (ฮัลค)

คนงุ่มง่าม ซากเรือเก่าๆ