คำศัพท์ : hug

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hug (ฮัก)

ยึดมั่นอยู่ใน (ความเข้าใจผิด) ปลอบ (ตัวเอง)

เลียบ (ฝั่ง)

รัด