คำศัพท์ : hub

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hub (ฮับ)

จุดศูนย์กลาง ดุมล้อ