คำศัพท์ : hoy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hoy (ฮอย)

เสียงเรียกเรือ