hot หมายถึง เร่าร้อน สดๆร้อนๆ ด่วนจี๋ ถึงพริกถึงขิง ฉุนเฉียว อุ่น รอบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 127 ครั้ง)

คำศัพท์ hot แปลว่า เร่าร้อน สดๆร้อนๆ ด่วนจี๋ ถึงพริกถึงขิง ฉุนเฉียว อุ่น รอบ หมายถึง เร่าร้อน สดๆร้อนๆ ด่วนจี๋ ถึงพริกถึงขิง ฉุนเฉียว อุ่น รอบ hot อ่านว่า (ฮ็อท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hot (ฮ็อท)

เร่าร้อน สดๆร้อนๆ

ด่วนจี๋

ถึงพริกถึงขิง

ฉุนเฉียว

อุ่น

รอบ