คำศัพท์ : hot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hot (ฮ็อท)

เร่าร้อน สดๆร้อนๆ

ด่วนจี๋

ถึงพริกถึงขิง

ฉุนเฉียว

อุ่น

รอบ