คำศัพท์ : horn

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
horn (ฮอน)

ปลายแหลมของวงจันทร์ กระบอกทำด้วยเขา

แทงด้วยเขา