คำศัพท์ : hope

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hope (โฮพ)

หวัง คาดหมาย