คำศัพท์ : hop

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hop (ฮ็อพ)

เต้นรำ กระโดด

(เครื่องบิน) บิน

ต้นฮ็อพ