คำศัพท์ : hoot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hoot (ฮูท)

เปิด (แตรรถยนต์) (เสียง) ร้องอย่างนกเค้าแมว

ร้องตะโกนเยาะเย้ย