คำศัพท์ : hone

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hone (โฮน)

หินลับมีดโกน