hoe หมายถึง จอบ เกรียงสำหรับโบกปูน ขุดหญ้า เหล็กเกลี่ยไฟ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 93 ครั้ง)

คำศัพท์ hoe แปลว่า จอบ เกรียงสำหรับโบกปูน ขุดหญ้า เหล็กเกลี่ยไฟ หมายถึง จอบ เกรียงสำหรับโบกปูน ขุดหญ้า เหล็กเกลี่ยไฟ hoe อ่านว่า (โฮ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hoe (โฮ)

จอบ เกรียงสำหรับโบกปูน

ขุดหญ้า

เหล็กเกลี่ยไฟ