คำศัพท์ : hoe

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hoe (โฮ)

จอบ เกรียงสำหรับโบกปูน

ขุดหญ้า

เหล็กเกลี่ยไฟ