คำศัพท์ : hoar

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hoar (โฮ)

ผมหงอก สีขาว

เก่าแก่