คำศัพท์ : hive

(ถูกค้นหาทั้งหมด 179 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hive (ไฮฝ)

อย่างรวมกัน สะสม

รวงผึ้ง