คำศัพท์ : hit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 108 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hit

เพลงที่ได้รับความนิยมของประชาชนเต็มที่ แทง

โชคดี

ถูก (เป้า)