คำศัพท์ : his

(ถูกค้นหาทั้งหมด 108 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
his (ฮิส)

ของเขา