คำศัพท์ : hire

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hire (ไฮร)

เช่า ออกเที่ยวรับจ้าง

ให้เช่า