คำศัพท์ : hip

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hip (ฮิพ)

ตะโพกข้างหนึ่ง