คำศัพท์ : hind

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hind (ไฮนด)

กวางตัวเมีย (ขา

ล้อ) หลัง