คำศัพท์ : him

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
him (ฮิม)

เขา