คำศัพท์ : hi

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hi (ไฮ)

นี่