คำศัพท์ : hey

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hey (เฮ)

ไชโย ไหม