hew หมายถึง หักร้างถางพง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ hew แปลว่า หักร้างถางพง หมายถึง หักร้างถางพง hew อ่านว่า (ฮยู)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hew (ฮยู)

หักร้างถางพง