คำศัพท์ : hew

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hew (ฮยู)

หักร้างถางพง