คำศัพท์ : hers

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hers (เฮิส)

ของหล่อน