คำศัพท์ : her

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
her (เฮอ)

พระองค์ ของหล่อน