คำศัพท์ : hen

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hen (เฮ็น)

(กุ้ง ปู) ตัวเมีย