คำศัพท์ : hem

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hem (เฮ็ม)

ชายเสื้อผ้า ห้อมล้อม