คำศัพท์ : heir

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
heir (แอ)

ผู้สืบมรดก