คำศัพท์ : heft

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
heft (เฮ็ฟท)

ยกขึ้นชั่ง น้ำหนัก

กำลัง