คำศัพท์ : heel

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
heel (โฮลด)

ถือ ยึดถือ

จับใจ

กลั้น

เป็นเจ้าของ

ครอบงำ

ทำให้หยุด

ยื่น